O firmie

Kompleksowe wykonawstwo inwestycji przemysłowych, utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych.

Spółka ZARMEN powstała w 2003 r. Od początku koncentruje swoją działalność w sektorze usług budowlano montażowych i służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Realizuje inwestycje przemysłowe w formule generalnego wykonawstwa, zapewniając inwestorowi kompletną realizację obiektów przemysłowych pod klucz. ZARMEN jest podmiotem dominującym GRUPY ZARMEN, w której skład wchodzi 9 spółek o szerokim zakresie działalności.

Oferta

Oferta Spółki adresowana jest do przemysłu hutniczego, metalurgicznego, koksowniczego, górniczego cementowo-wapiennego oraz branż pochodnych i obejmuje:

  • budowę baterii koksowniczych
  • produkcję wytwornic pary, produkcję kotłów wytwarzających parę wodną oraz inne pary,
  • systemy rurowe wysokociśnieniowe oraz inne systemy rurowe do kotłów (generatorów pary)
  • usługi w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, wytwornic pracy, maszyn ogólnego przeznaczenia, obrabiarek i narzędzi mechanicznych...

Zobacz więcej

O Grupie

Grupę Kapitałową ZARMEN tworzy 9 podmiotów: Zarmen Sp. z o.o. (jednostka dominująca), Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Zarmen FPA Sp. z o.o., HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o., Opolrem Sp. z o.o., Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o., RUE Sp. z o.o., REMAK SA

Siła i potencjał grupy tkwi przede wszystkim w zróżnicowanym zakresie działalności spółek, a dzięki temu – zdywersyfikowanych segmentach rynku obsługiwanych przez poszczególne podmioty. Niewątpliwym atutem Grupy jest wysoko wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze produkcyjno-wykonawcze oraz know-how umożliwiający kompleksową realizację inwestycji przemysłowych...

Zobacz więcej